مهراز تهویه

در سیستم های تهویه مطبوع مرکزی اولین مزیت این است که مصرف انرژی بسیار کم تر از سرمایش و گرمایش مستقل می باشد که با توجه به کمبود انرژی های تجدید ناپذیر و بالاتر رفتن قیمت گاز در ساختمان های جدید عمدتا استفاده میگردد.

شرکت مهراز تهویه سپاهان با مدیریت مهندس برخورداری با هدف تامین بهترین تجهیز با درنظر گرفتن شرایط پروژه فعالیت می نماید،برای مشاوره و انتخاب بهتر با ما در ارتباط باشید.

پیشنهاد لحظه ای

برخی پروژه های مهراز تهویه

پیشنهاد بهترین تجهیزات تهویه مطبوع،گرمایش و تصفیه استخرهای مدرن،سیستم های گرمایش و سرمایش

در ساختمان های امروزی تاسیسات مکانیکی مرکزی همچون قلب ساختمان نقش ایفا میکنند،بهترین انتخاب را برای قلب ساختمان خود انجام دهید.

برندهای ویژه