پمپ استخراج آب های زیرزمینی گراندفوس سری SP

پمپ های سری SP گراندفوس پمپ های مستغرقی هستند که برای مکش و پمپاژ آب از چاه،قنات و سفره آب های زیرزمینی طراحی شده اند که با توجه به قطر چاه مورد نظر ابعاد متفاوتی دارند.این سری پمپ ها تماما استیل بوده و در 3 گرید متفاوت موجود می باشند.

  • استخراج آب از چاه
  • استخراج و سفره های زیرزمینی 

حداکثر دبی 283 مترمکعب در ساعت

حداکثر فشار 670 متر

دمای سیال از 0 تا 99+ درجه سانتی گراد