پمپ های تخلیه هرزآب (فاضلاب) گراندفوس

پمپ های فاضلابی گراندفوس قابلیت نصب به صورت خشک و یا مستغرق را دارند (KW 30-9) این پمپ ها در مدل های SE/SE1/SE2 و SL/SL1/SL2 دارای پروانه Super Vortex می باشند.

مجرای عبوری پمپ به سایر اجرام که از 35 تا 125 میلی متر متغیر است و همچنین به نوع سیال عبوری از آن وابسته است.

  • فاضلاب تجاری
  • فاضلاب صنعتی
  • کنترل سیلاب
  • تصفیه فاضلاب
  • انتقال فاضلاب

حداکثر دبی 306 مترمکعب در ساعت

حداکثر فشار 78 متر

دمای سیال از 0 تا 40+ سانتی گراد